Project houtoogst A6

Aanleiding

Rijkswaterstaat start eind 2018 met het vervangen van bijna 7000 populieren langs de A6 bij Lelystad door jonge populieren en struiken, struweel genaamd. De huidige populieren zijn aan het einde van hun levensduur, waardoor ze steeds vatbaarder zijn voor schimmels en parasieten. Door de bomen op dit moment te vervangen, worden er geen natuurlijke grondstoffen verspild. Het hout van de populieren wordt namelijk duurzaam hergebruikt. De opbrengst hiervan financiert de herplanting.

De huidige populieren naderen het einde van hun levensduur, waardoor ze steeds vatbaarder zijn voor schimmels en parasieten. Door de bomen op dit moment te vervangen, worden er geen natuurlijke grondstoffen verspild. Het hout van de populieren wordt namelijk duurzaam hergebruikt. De opbrengst hiervan financiert de herplanting.

Foto 1: Waarom vervangen we de populieren? 

 

Locatie
Het betreft de bosopstanden bestaande uit populieren langs de A6 tussen afslag Lelystad Noord (11) en Lelystad (10) aan beide zijden. Deze bomen zijn onderverdeeld in percelen (zie planning). In elk perceel staan 3 tot 6 rijen populieren parallel aan de A6. Met uitzondering van de vier noordelijkste deelgebieden, waarin recent bomen zijn geplant, zal in elk van de deelgebieden een aantal rijen geoogst worden. De totale oppervlakte bedraagt circa  37 hectare. Dit zijn ongeveer 134 voetbalvelden waar circa 7.000 populieren op staan

Samenwerking Veilig en duurzaam en beheer
Rijkswaterstaat en BUNK zijn de afgelopen maanden gezamenlijk opgetrokken  om de bestaande bomen langs de A6 te vervangen.

De Business Unit Natuurlijk Kapitaal (BUNK) zorgt voor de voorbereiding in de vorm van afstemming met de betreffende assetmanagers en groenbeheerders uit de regio, vooronderzoeken, de offerte uitvraag, de inkoop en de uitvoering van de werkzaamheden.

Door sober en doelmatig groenbeheer wordt door Rijkswaterstaat normaliter  pas actie ondernomen indien bijvoorbeeld een omgevallen boom of afgewaaide tak de verkeersveiligheid in gevaar brengt.
Door de bestaande populieren te vervangen door een jonger en sterker populierensoort, in combinatie met de cyclische verjonging, zorgt dat voor een duurzamer beheerbeleid.

Foto 2: Hoe ziet het resultaat eruit?

 

Kansen
·        Door tijdige afstemming tussen Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer kan het project integraal worden uitgevoerd.
·        Tegemoetkomen aan de wensen en eisen vanuit de natuurwetgeving;
·        Door het gefaseerde oogsten en planten streven naar een optimale balans in het landschappelijk beeld;
·        Het behouden en stimuleren van de biodiversiteit door aanplant van verschillende struweelsoorten onder de nieuwe populieren.;
·        De opbrengst uit de verkoop van het hout (de geoogste bomen) financiert de herplant

De feiten
·        In twee fasen langs de A6 tussen afslag Lelystad Noord (11) en Lelystad (10) aan beide zijdes;
·        Ongeveer 37 hectare, ca. 134 voetbalvelden
·        Ongeveer 7.000 populieren.

De werkzaamheden
·        Oogst van bomen per perceel;
·        Het duurzaam afzetten van de geoogste bomen zodat de houtopbrengst gebruikt kan worden voor herplant;
·        Frezen van stobben aan de oostzijde en  de bermen weer herstellen aan beide zijden van de percelen langs de A6.

Meer informatie: http://www.rijkswaterstaat.nl/a6populieren