Over ons

Combinatie VGK, Van Gelder en Krinkels, uw partners in beheer en realisatie van de openbare ruimte!

De combinatie VGK staat voor combinatie Van Gelder Krinkels. Deze combinatie is eind 2014 opgericht en is werkzaam op het project “Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat Midden Nederland, district Noord”.

Aannemingsmaatschap Van Gelder is hierin hoofdaannemer, en werkt in het totale project samen met Krinkels. Samen bundelen wij de kennis in het beheer & onderhoud alsmede aanleg en werken wij op deze manier al een aantal jaren succesvol samen met Rijkswaterstaat.

Ook dit project zal de combinatie VGK uitvoeren. Hierbij maken wij gebruik van een van onze samenwerkingspartners Evert van de Broek uit Heteren.

Foto 1: Vervangen populieren bij Lelystad.

 

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

We willen leven in een land dat beschermd is tegen overstromingen. Een land waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar we vlot en veilig van A naar B kunnen.

Daarvoor zetten de mensen van Rijkswaterstaat zich dagelijks in. Met ruim 200 jaar kennis van de inrichting van ons land weten ze dat dit meer is dan het technisch uitvoeren van projecten aan weg en water. Het gaat ook om de balans tussen al die belangen: economie, milieu, woongenot.

Rijkswaterstaat betrekt daarom burgers bij de inrichting van hun leefomgeving en werkt samen met bijvoorbeeld waterschappen, gemeenten, bedrijven en kennisinstituten. Zo werken we met elkaar aan duurzame oplossingen voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Aannemingsmaatschappij van Gelder

Als ervaren grond-, weg- en waterbouwer is Aannemingsmaatschappij Van Gelder veelzijdig actief in de infrastructuur. Wij maken toekomstige woonwijken en bedrijfsterreinen bouwrijp en leggen wegen en rioolstelsels aan. Ook voeren we reconstructies uit aan het hoofdwegennet en verkeersknooppunten. Daarnaast realiseren we allerlei projecten in de openbare ruimte, zoals vervoervoorzieningen, fiets- en voetpaden, pleinen, parkeerterreinen en stads- en recreatieparken.

Als puur klantgericht familiebedrijf zijn wij gewend om snel te schakelen, langs korte lijnen. Onze organisatie heeft geen overbodige managementlagen en vertrouwt op de kennis en ervaring van de eigen vakinhoudelijke specialisten. De kwaliteit van het technische product is ons belangrijkste visitekaartje. Het moet in één keer goed.

Wij voeren van kleine, regionale tot complexe, grote werken uit. Projecten die we vaak zelfstandig realiseren. Daarnaast werken we veel samen met de Van Gelder bedrijfsonderdelen in infratechniek. Voor de grotere integrale projecten (grond en wegen, beton, installaties) wordt uiteraard ook met externe partners gewerkt. In die strategische combinaties zijn de partijen goed op elkaar ingespeeld en trouw aan elkaar.

Zie ook onze website: www.vangelder.com

Krinkels

Krinkels is een totaal aannemer op het gebied van Groen, Infra, Water en Sport. Duurzaam kwaliteitsbeheer en vakkundige inrichting van de openbare ruimte in Nederland is onze kracht en specialiteit.

Vanuit ons hoofdkantoor in Breda realiseren we met ruim 250 medewerkers een jaaromzet van ca. 69 miljoen euro. Wij bestaan al meer dan 60 jaar, maar we zien onszelf nog steeds als een jong, dynamisch en resultaatgericht bedrijf.

Wij werken door heel Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Breda en wij hebben vestigingen in Alkmaar, Arnhem, Eindhoven, Heerlen, Hengelo, Nagele, Venlo, Wateringen, Wouw en Zuidwolde.

Door de landelijke spreiding staat Krinkels altijd dicht bij haar klanten, wat het mogelijk maakt zowel regionale als landelijke klanten te bedienen. Onze opdrachtgevers zijn o.a. Rijkswaterstaat, NS, Ministerie van Defensie, diverse waterschappen, gemeenten, Provincies, bedrijven en instellingen.

Zie ook onze website: www.krinkels.nl