03. Waarom worden de bomen vervangen? En waarom niet gefaseerd?

De populieren langs de A6 naderen het einde van hun levensduur. Door experts is reeds roestschimmel geconstateerd en de bomen worden steeds vatbaarder voor schimmels en parasieten. In het kader van het circulair benaderen van natuurlijk kapitaal is er daarom voor gekozen om eenmalig alle populieren (met uitzonderingen t.b.v. Flora en Fauna) te kappen en nieuwe bomen terug te planten. De opbrengst van het kappen van de bomen, besteedt RWS aan het planten van nieuwe populieren. Het werk wordt voor een deel gefaseerd uitgevoerd, maar zoveel als mogelijk in 1 keer vanuit het oogpunt van veiligheid, ruimtelijke kwaliteit (eenheid in beplanting langs dit traject), het voorkomen van concurrentie tussen oude en nieuwe aanplant en natuurlijk kostenefficiëntie.