05. Welke bomen worden precies vervangen?

Het gaat om 3 tot 5 rijen populieren, direct parallel aan de A6 tussen de Larservaart en de Edelhertweg. Om de impact beperkt te houden voor zowel de omgeving als voor de dieren, blijft aan de oostkant van de A6 één bomenrij staan. Aan de westzijde is dit niet het geval omdat achter de te vervangen populieren vrijwel over het gehele traject andere bomen of geluidsschermen staan. Ten zuiden van de Dronterweg (N309) worden aan de Oostzijde geen bomen gekapt. Zie kaartje achteraan dit document.