06. Hoe voorkomt RWS dat er dieren dood gaan of worden verjaagd als de 7.000 populieren worden gekapt?

Rijkswaterstaat benadert dit soort projecten altijd uiterst zorgvuldig. De afgelopen jaren hebben onafhankelijke externe experts diverse ecologische onderzoeken uitgevoerd, om te onderzoeken welke planten en dieren (flora en fauna) er ter plaatse aanwezig zijn. Onze ecologen hebben vervolgens in overleg met de provincie Flevoland en de gemeente bepaald of een ingreep mogelijk is en hoe deze het beste vorm gegeven kan worden om de ecologische verstoring te minimaliseren.