07. Wat merkt de omgeving van de werkzaamheden? Welke overlast kan men verwachten?

Uiteraard doet Rijkswaterstaat er alles aan om de hinder voor de omgeving tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken. Toch kan het gebeuren dat omwonenden enige geluidshinder ervaren tijdens de werkzaamheden. Ook zal er extra vrachtverkeer zijn vanwege de afvoer van de bomen. Daarom werkt de aannemer zo veel mogelijk op tijdstippen die weinig overlast geven. De aannemer zorgt er ook voor dat de wegen schoon blijven door eventuele grond- en houtresten tijdig te verwijderen.