08. Wat heeft Rijkswaterstaat eraan gedaan om de impact/overlast voor de omgeving zo klein mogelijk te houden?

De vervanging van de populieren is nodig om in de toekomst een mooi polderlandschap te behouden. Rijkswaterstaat is zich er van bewust dat voor betrokkenen uit de omgeving de vervanging van de bomen als onprettig kan worden ervaren. Om de impact zo beperkt mogelijk te houden, wordt langs de oostzijde een rij bomen behouden. Aan de westzijde staan er over vrijwel het gehele traject bomen of geluidsschermen achter de te vervangen populieren en wordt deze maatregel niet toegepast. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat ervoor gezorgd dat de nieuwe populieren nu al worden opgekweekt. Wanneer deze in het voorjaar worden ingeplant zijn ze al circa 3-4 meter hoog. Populieren zijn snelle groeiers, dus zal er binnen korte periode weer een volle bomenrij zichtbaar zijn.