09. Wanneer worden de bomen gekapt? Wat zijn de werktijden?

De bomen worden in het najaar gekapt. Boswerkzaamheden zoals houtoogst zijn in Nederland binnen het vogel-broedseizoen (half maart tot half juli) niet toegestaan. (Wet Natuurbescherming 2017).

Het kappen van een boom dient te gebeuren als de sapstromen in ruststand zijn, dus als het blad is afgevallen. Dit om de houtkwaliteit te behouden.

Op dit moment is het nog niet bekend wanneer de bomen precies gekapt worden. Op welke tijden wordt gewerkt, wordt op een later moment bekend gemaakt als de aannemer zijn werkzaamheden heeft gepland.